pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív pillangószív

      terestyén polikárp

pont 16 pont

Ez első pont annak az elérését célozza, aminek az elérése magában foglalja az áradó végtelen örök magábafoglalhatatlant, éppen ezért sem magába foglalni, sem elérni nem lehetséges, ám felettébb kívánatos. A második pont az első pont megvalósításához szükséges struktúrák felépítését célozza. A harmadik pont a struktúrát működtető erők és energiák mibenlétét rögzíti. A negyedik pont megjelöli, milyen forrásból lehet a harmadik pontban meghatározott erőket és energiákat felszabadítani. Az ötödik pont kifejti, hogy a negyedik pontban megjelölt erő- és energiaforrás hol, mikor és milyen eljárással hasznosítható. A hatodik pont a hasznosítás helyének, idejének és formájának a megbonthatatlan egységét hangsúlyozza. A hetedik pont leszögezi, milyen nehézségek mutatkozhatnak a hatodik pontban említett egység megőrzésében. A nyolcadik pont rámutat ezeknek a nehézségeknek az okára. A kilencedik pont részletezi, miképpen szüntethetők meg ezek az okok. A tizedik pont arról szól, hogy az említett okok megszüntetése a szükségesek mellett milyen nem kívánatos következményekkel járhat. A tizenegyedik pontban a nem kívánatos következmények kezelésének lehetőségeiről esik szó. A tizenkettedik pont megjelöli, mit kíván a magyar nemzet a tizenegyedik pontban említett lehetőségek megteremtéséhez. A tizenharmadik pont azt taglalja, ennek a kívánásnak a beteljesítésében milyen objektív és szubjektív tényezők játszanak döntő szerepel. A tizennegyedik pont számba veszi az objektív és szubjektív tényezők meglétét és hiányát. A tizenötödik pont leszögezi, mi következik a meglévő és hiányzó tényezők adott arányából. A tizenhatodik pont annak az aránynak a megváltoztatását célozza, amely arány magában foglalja az áradó örök végtelen magábafoglalhatatlant, éppen ezért sem magába foglalni, sem megváltoztatni nem lehet. Ám felettébb kívánatos.

¤

alkarpatraz | ungparty | kettenklub | bdk blog | ungparty blogfő || seo | keresőmarketing | keresőoptimalizálás | honlap kereső optimalizálás | linkmarketing | honlap google optimalizálás | linkbuildig | google kereső optimalizálás | honlap optimalizálás | weboldal optimalizálás | honlap optimalizálás - linkmarketing