virtuális  PÁNSÍP  irodalmi  SZALON
szöveghely és interakciós színtér

Zynthanova,
Szonett-sor (a zEtnán)

szonettjáték:
egy virtuális születésnapi és házavató buli
>> felhívás | beérkezett sorok | kész szonettek | magam mentsége | hozzászólás | utóélet
2004. január 4-én az alábbi felhívással fordultam barátaimhoz:

Kedves Barátom!

Ha jól sejtem, éppen torkig vagy az ünnepekkel, rá sem tudsz nézni a finomságokra, talán a gyomrod is ég és aggódva figyeled reggelente a fürdőszobamérleg mutatóját.

Rólam tudható, hogy én már előtte megcsömörlök minden ünneptől, kifejezett averzióm van bármiféle „kötelező” alkalommal szemben, sem jókat enni-inni, sem meghatódni, sem szeretettel eltelni nem tudok program- és kalendáriumszerűen. Leginkább az zavar, ha engem ünnepelnek… Ellenben szeretem a szokatlan ötleteket, szellemi játékokat, és egyenesen rabja vagyok a virtuális világnak…

Éppen ezért most (és mégis) rendhagyó születésnapi házibuliba + házavatóra hívlak Fő utca 1-es számú rezidenciámba, amely Zynthanova egyik kies parkjában található, s amelyben az ott-lakást a zEtna webmagazin projectjében (http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/79/felhivas.html) való résztvételemmel érdemeltem ki. Ennek a projectnek egyik sarkalatos pontja a kapcsolatteremtés és az együttélés kereteinek a kialakítása – innen vettem az ötletet, hogy egyrészt az összes lakótársat (városbéli szomszédaimat), másrészt ugyan másutt élő, de szívemhez közel álló barátaimat, író- és szerkesztőtársaimat egy szokatlan születésnapi, majd házavató bulira – intellektuális játékra invitáljam.

1. A virtuális rendezvényen való résztvétel feltétele:

legalább 1 db (de inkább 6-7 vagy még több!) szonett-sor megalkotása és elküldése e-mail-címemre (ballak@wap.hu).

Minden külön szonett-sornak az alábbi verslábak és a hozzá tartozó (magánhangzóval megadott) rímek valamelyikének kell megfelelnie. (Lehetőség szerint kérem az ötös és ötödfeles jambusok, valamint a sormetszet betartását – de a jó hangzás vagy a szellemes tartalom okán kis lazaságok megengedhetők).

Ezek közül lehet választani:
(ha a sorképletek nem jelennének meg a böngészőjében, kérem, kattintson ide!)

a)    È ¾ È ¾ È ½ ¾ È ¾ È ¾ È

á, a (pl.: „ahogy ma ócska jósok égi fája”)

b)    È ¾ È ¾ È  ½ ¾ È ¾ È ¾ 

e, é (pl.: „a bércek ólmos álma véget ér”)

c)     È ¾ È ¾ È  ½ ¾ È ¾ È ¾ È

o, a (pl.: „ha fényesebbek ott a kajla holdak”)

d)    È ¾ È ¾ È  ½ ¾ È ¾ È ¾ 

a, á (pl.: „halálom élet, életem halál”)

e)    È ¾ È ¾ È  ½ ¾ È ¾ È ¾ È 

í, e (pl.: „megérkezése régi kósza hírnek”)

f)     È ¾ È ¾ È  ½ ¾ È ¾ È ¾ 

a, i [vagy a, í] (pl.: „amíg a fények árja angyal itt”  [vagy andalít])

g)    È ¾ È ¾ È  ¾ È ½ ¾ È ¾ È 

ő, e [vagy ö, e] (pl.: „vadállat érkezett a kába kőre” [vagy könnyre])

(Elnézést a szándékosan suta példákért, amelyeket az a botrányos feltételezés íratott velem, hogy esetleg akadhat, aki nem tud verslábat olvasni. Külön bocsánat a költőktől és filosz elméktől.)

A szerző maga választhat a lehetőségek közül akkor is, ha több sort küld: ezek tartozhatnak egyazon vagy tetszés szerint más-más sortípusokhoz. Tematikai megkötés nincsen.

Külön kérek mindenkit, hogy kész, teljes szonettet ne küldjön – de örömmel fogadok töredékes, félkész, befejezetlen (netán közbülső sorokban hiányos)  szonett-kezdeményeket, fragmentumokat.

2. A sorokat a meghirdetéstől kezdődően várom, a végső határidő: január 16, déli 12 óra.

3. A beérkezés sorrendjében a sorokat – a szerző feltüntetésével – folyamatosan közlöm honlapomon – de egyszerre mindig csak az utoljára érkezett 14 sor lesz olvasható (mint véletlen álszonett).

4. Egyben az összes beérkezett anyag január 17-én egyidejűleg megjelenik a zEtnán (http://www.zetna.org) és az UngPartyn (http://hhrf.org/up/) – ez a megjelenés és a jobbnál jobb szonett-sorokban való tobzódás a voltaképpeni születésnapi buli kezdete.

5.  A neheze számomra csak ezután következik. Házigazdaként vállalom, hogy január 28-ig (névnapomig), feltéve, ha megfelelően nagyszámú verssort kapok ajándékba, ezekből 47 darab szonettet írok (11 nap alatt), mégpedig úgy, hogy egyikben sem lehet több saját sorom, mint amennyit ajándékba kaptam. Ha gazdag a rendelkezésemre álló anyag és eléggé ügyes vagyok, akkor előfordulhat például, hogy lesz olyan szonett, amelynek 14 társszerzője lesz! (Ha túl kevés sort kapok, akkor nem tudom teljesíteni a vállalást!)

6. Munkám eredményét (egyenként a szonetteket) folyamatosan közlöm az UngPartyn, a teljes anyag újra csak egyidejűleg jelenik meg nálam és a zEtnán ez lesz a voltaképpeni házavatás.

Ezúton nagy szeretettel meghívlak születésnapi és házavató bulimra, kérlek, végy részt ebben a virtuális játékban, gyere be az utcámba (Zynthanova, Fő utca, lásd a várostérképet: http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/79/loc.html) és néhány szonett-sorral járulj hozzá ahhoz, hogy egy születő város virtuális társadalmi élete új ötletekkel gazdagodhasson..

Barátsággal üdvözöllek, egyúttal boldog újesztendőt kívánok (közelebbi vagy távolabbi, de mindenképpen:) szomszédodként a világvirtuáléban:

Balla D. Károly
Zynthanova, Fő utca 1.

A zEtna webmagazin részéről az ötletet támogatja:

Beszédes István
Zynthanova, Napsugár rakpart 2.

Várostérkép: http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/79/loc.html
Lakójegyzék: http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/79/lakojegyzek.html

>> felhívás | beérkezett sorok | kész szonettek | magam mentsége | hozzászólás | utóélet

Felhívás: Zynthanova Szonett-sor

UngParty - Balla D. Károly

irodalmi terasz honlap optimalizálás - laptop