nincsis leó

tárgymutató leninhez

Agitáció és propaganda Agrárkérdés Alkotmány, szovjet Alkotmánymozgalom Alkotmányos demokrata párt Állam Állami támogatás Államkapitalizmus a proletárdiktatúrában Államosítás Anarchizmus Angol munkásmozgalom Annexiók Áprilisi tézisek Áru, árucsere, árutermelés Ateizmus, ateista propaganda Autonómia Bakunyinizmus Bankok Barikádharc Béke Bernsteinizmus Bíróság Bolsevikok, bolsevizmus Burzsoázia Bürokrácia Cárizmus Centralizáció Centralizmus, demokratikus Centristák Cenzúra Dekabristák Demagógia Demokrácia Dialektika Diktatúra Diplomácia Elmélet Elosztás Erkölcs Értéktöbblet Értelmiség Fasizmus Fegyelem Felépítmény Feudalizmus Finánctőke, fináncoligarchia Forradalom Föderáció Földjáradék Földkérdés Frakciózás elleni harc Frázis, forradalmi Gazdaságirányítás Gyarmatok Háború, imperialista Hadikommunizmus Hadsereg Hatalom Hivatásos forradalmárok Idealizmus Ideiglenes kormány Imperialista hatalmak Imperializmus Internacionálé Internacionalizmus, proletár Intervenció Ipar Iskola Jog Kapitalizmus Karrierizmus Kisajátítás Kisárutermelés Kispolgárság Kizsákmányoltak és kizsákmányolók Kollektivizálás Kommunista szombatok Kommunizmus Korrupció Középparasztság Kulákság Kultúra Liberalizmus Magántulajdon Marxizmus Materializmus Mensevikek Mezőgazdaság Milícia Munka Munkamegosztás Munkásküldöttek Munkásosztály Nacionalizmus Narodnyikság Nemzeti kérdés NEP Népgazdasági terv Népművelésügy Nőkérdés Nyelv Oktatás Októberi Szocialista Forradalom Opportunizmus Osztályok, osztályharc Önrendelkezés Parasztság Parlamentarizmus, polgári Párt, proletárpárt Partizánharc Piac Pogromok Polgárháború Polgári forradalom Politika Politikai gazdaságtan Program, pártprogram Proletár Proletárdiktatúra Proletariátus Proletárkultúra Reform Revizionizmus Sajtó Sovinizmus Szabadságjogok Szabadverseny, konkurrencia Szakszervezetek Szegényparasztság Személyi diktatúra Szocializmus Szociálsovinizmus Szovjetállam Szovjetek Szövetkezetek Sztrájkok Taktika Termelés Termelési eszközök Terrorizmus Tervgazdálkodás Tőkekoncentráció Tömegek Választások Vallás Válság Villamosítás Vörös Hadsereg

 

a herceg önéletrajza

jó nevű orosz emigráns családból származom. magas vagyok, fessnek mondható, csinos a bajszom, fényezem. a bridzsklubban szoktam találkozni az itt élő emigránsivadékokkal. november 7-én mindig megünnepeljük, hogy apáink európának ebbe a sötét vakbelébe menekülhettek. kártyázás közben tökéletes füstkarikákat eregetünk. a lapokon alsó, felső lenin, ász, fensőbbséggel dobjuk el a silány lapokat. keverünk és keveredünk, a feleségeink nem emigráns családból származnak, alkalmasint munkáslányok csapdájába estünk. hiába olvasta apánk a családfánkat esti imaként, halála után megörültünk a gyári nőstényeknek, akik rádöbbentettek, deréktól lefelé nem is vagyunk annyira orosz emigránsok. a szerv származását illetően összezavarodtunk, megadtuk magunkat a proletárlányoknak. akik készségesen fújták égő farkunkat és a lenini forrásmunkákat. betéve tudták, mint apánk nemesi családfánkat. éppen ezért csalódtam apánkban, ha ügyesebben teszi a dolgát, ő is lehetne esetleg lenin, vagy a proletárlányok. akkor maradhattam volna véreimnél, nem így rogyinámból számkivetve egyetlen szerv tulajdonosaként tengetném életem. bár most mintha újra az én időm venné kezdetét. valamit előbb-utóbb privatizálni fogok, hogy újra vérbéli hercegnek érezzem magam. elégedettség tölt el, ha arra gondolok, következő félidőig családfámat tanulják majd az iskolákban proletárivadékaim.

első megjelenés: Spanyolnátha, 4. szám: NOSZFeratu

¤

alkarpatraz | ungparty | kettenklub | bdk blog | ungparty blogfő || seo | keresőmarketing | keresőoptimalizálás | honlap kereső optimalizálás | linkmarketing | honlap google optimalizálás | linkbuildig | google kereső optimalizálás