Magyar Emberi Jogok Alapítvány

HHRF – Magyar Emberi Jogok Alapítvány

HHRF
A HHRF logója

A Hungarian Human Rights Foundation – HHRF –  Magyar Emberi Jogok Alapítvány (eredetileg Committee for Human Rights in Rumania néven) 1976-ban jött létre az Egyesült Államokban. Figyelemmel kíséri a kisebbségi magyarok, mindenekelőtt a Kárpát-medence hat országában (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia és Ukrajna területén) élő kisebbségi magyar közösségek emberi jogi helyzetét. 1989 óta szervez és közvetít a kisebbségi magyar közösségek számára nyugati támogatást, hogy társadalmi szervezeteiket meg- és újjászervezhessék, továbbá gazdaságilag önállósíthassák magukat. A HHRF alapítása óta támogatja azokat a pozitív kezdeményezéseket is, amelyek az évszázadokra visszanyúló értékes kulturális hagyományok megőrzését célozzák, a mai politikai-társadalmi közegben történő visszaállításukra vonatkoznak. Szándéka szerint az Alapítvány információs szolgáltató központként is működik, információkkal, dokumentumokkal szolgál a nyugati kormányzatok felé. A HHRF emberi jogi szervezet központja New Yorkban található, de irodát tart fenn Budapesten és Kolozsváron is.

A HHRF a rendszerváltás előtt és után

1976 és 1989 között a HHRF legfontosabb célja az volt, hogy az amerikai és nemzetközi döntéshozók figyelmét a kisebbségben élő magyarság elleni jogsértésekre irányítsa. A szervezet tevékenységének egyik kimagasló eredménye 1987-ben született meg, amikor a Ceausescu-rendszer magyarellenes működése idején az amerikai Kongresszus négy alkalommal szavazta le a Romániát jutalmazó Legnagyobb Vámkedvezményt (Most-Favored-Nation status-t).

Az Alapítvány tevékenysége 1990-től jelentősen kibővült. A HHRF új munkamódszereket dolgozott ki a megnyíló lehetőségek kiaknázására, szemléletében is igazodott a változó körülményekhez, állítván, hogy a határon túli magyar közösségek nem a feszültség forrásai, hanem az újszerű megoldások, a jobb jövő és a kiút tevékeny kimunkálói, a Kárpát-medencei térség biztonságának kulcsfontosságú.

Budapest: HHRF iroda

Még a rendszerváltás előtt létrejött és 1987 óta működik a budapesti HHRF-iroda összekötő kapocsként a határon túli magyar közösségek, magyar kormányzati és társadalmi erők, valamint az Alapítvány New York-i irodája és az amerikai döntéshozók között.

Az Alapítvány deklarálja, hogy ragaszkodik ideológiai függetlenségéhez. 1989 óta három magyar miniszterelnök méltatta az Alapítvány munkásságát: Antall József támogató levélben biztatta a szervezetet további munkára, a Horn-kormány 1995-ben a Kisebbségekért Díjjal jutalmazta erőfeszítéseiket, az Orbán-kabinet pedig 2001-ben a Magyar Köztársaság Középkeresztjével tüntette ki az Alapítvány elnökét és egyben a szervezet társalapítóját, Hámos Lászlót.

George Pataki kormányzó inspirálására 2012-ben a HHRF kezdeményezte a magyarországi felmenőkkel rendelkező amerikai és kanadai fiatalok ReConnect Hungary programját. Az Alapítvány tartja fenn a Kertész Attila Emberi Jogi Gyakorlati és Csereprogramot. 1984 óta 64 külföldi gyakornoknak volt lehetősége a nemzetközi kisebbségi jogok védelmének megszerzésére. A gyakornokok 3-6 hónapot töltenek a budapesti irodában, majd 6-12 hónapot töltenek az alapítvány New York-i székhelyén. Képzésük után a gyakornokok visszatérnek hazájukba, és tapasztalataikat a különböző területeken élő közösségeik érdekében hasznosítják.

A HHRF internetes jelenléte

Az Alapítványnak két évtizeden át jól működő saját honlapja volt, mi több, 1995-tól kezdődően 2018-ig saját portálja alatt a határon túli magyar közösségegek számos sajtó- és kulturális kiadványának, szervezetének biztosított ingyenes tárhelyet. Ezek száma több tucatnyira rúgott, így a

www.hhrf.org

egy igen kiterjedt gyűjtőhelye, bázisa volt a Kárpát-medence-i és nyugati magyarok internetes jelenlétének. A HHRF módszere az volt, hogy a kezdeti technikai segítség és eszközök átadása után ezek az orgánumok minél függetlenebbül tudják biztosítani internetes jelenlétüket és elvégezni az ehhez szükséges munkát – ehhez korlátlan és ingyenes tárhelyet biztosítottak.

Ez a lehetőség 2017-től fokozatosan megszűnt, és a szervezet saját hírportálja is leépülni látszik. Ritkán frissül és hetekre leáll.

2018 végétől egyes belső rendszerek külön aldomain alatt fizetett szolgáltatás keretében működnek tovább.

Hungarian Human Rights Foundation – HHRF

HHRF - Magyar Emberi Jogok AlapítványThe Hungarian Human Rights Foundation (founded in 1976) has monitored the human rights conditions of 2.5 million ethnic Hungarians who live as minorities in Croatia, Romania, Serbia, Slovenia, Slovakia and Ukraine, who collectively comprise the largest national minority in Central Europe. HHRF is the only professional organization in the West devoted to the rights of these communities.

HHRF is a private, independent and not-for-profit corporation. It operates from its New York headquarters and maintains offices in Budapest and Kolozsvár (Cluj). HHRF regularly collects, translates, analyzes and disseminates reliable reports on the human rights conditions of these Hungarian minority communities. The Foundation provides services in five primary areas: monitoring, research and analysis; publications, lectures and information services; representation at domestic and international forums; support for minority cultures and civil society; and a Human Rights Internship and Exchange Program.

HHRF was at the forefront of the West’s mounting concern and activity regarding the systematic campaigns of forced assimilation against minorities by the former communist regimes. The organization regularly documents human rights violations in written and oral testimony before various Committees of the U.S. Senate and House of Representatives. Its other activities include participating in Helsinki Review Meetings, coordinating relief programs for Hungarians living in Romania and in the Vojvodina region, facilitating meetings between representatives of Hungarian minority groups and U.S. government officials, as well as informing Hungarian-American constituents of relevant legislative issues. Since the downfall of communism, HHRF has mobilized Western support for the positive initiatives and aspirations of Hungarian minority communities to restore their traditions of educational and cultural excellence in the contemporary context.

The Foundation is the recipient of numerous awards. Most recently, in 2011, László Hámos, President of the organization, was awarded the „Arany János” medal of the Hungarian Academy of Sciences in recognition of his decades-long work on behalf of Hungarian minorities.

In 2012, inspired by Governor George Pataki, HHRF initiated ReConnect Hungary, a birthright program for American and Canadian youth with Hungarian ancestry that reconnects them to their Hungarian roots through a cultural and social immersion trip to Hungary.

The Foundation maintains the Attila Kertész Human Rights Internship and Exchange Program. Since 1984, 64 interns from around the world had the opportunity to gain proficiency in international minority rights protection. Interns spend 3-6 months in the Budapest office before spending 6-12 months at the Foundation’s headquarters in New York. Following their training, interns return to their native countries and apply their experience on behalf of their communities in various fields.

Az Alapítvány szolgáltatásai:

(régebben közzétett források alapján)

  1. Monitoring, kutatás és elemzés: A szervezet rendszeresen gyűjt, fordít, elemez és publikál a kisebbségi közösségek emberi jogi helyzetével kapcsolatos tanulmányokat és jelentéseket. Számos szakterületre kiterjedő digitalizált információs adatbázist kezel, amely a határon túli magyar sajtóorgánumoknak, oktatási intézményeknek, civil és egyházi szervezeteknek is internetes tárhelyet biztosít.
  2. Publikációk, előadások és információs szolgáltatások: Az Alapítvány rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar közösségeket érintő aktuális fejleményekről, hírleveleket bocsát ki és könyveket jelentet meg, és a külhoni magyar közösségek vezetői számára különböző USA-beli helyszínekre észak-amerikai tanulmányutakat szervez.
  3. Képviselet amerikai és nemzetközi fórumokon: A jogvédő szervezet személyesen vagy írásos beadványok útján rendszeresen részt vesz amerikai és nemzetközi, emberi jogi témákkal kapcsolatos konferenciákon és találkozókon.
  4. A kisebbségi kultúra és civil társadalom támogatása: a HHRF időszakos jótékonysági pénzgyűjtési akciókat szervez.
  5. Emberi jogi gyakornoki és csereprogram: A jogvédő szervezet gyakornoki programja 1984 óta több mint hatvan , a világ különböző pontjáról származó magyar fiatalnak adott lehetőséget arra, hogy jártasságot szerezzen az emberi jogok nemzetközi védelmében. A gyakornokok 3-6 hónapot töltenek a budapesti irodában, mielőtt 6-12 hónapos időszakra kiutaznának az Alapítvány New Yorki központjába.

jogvédő szervezet, hhrf

Az emberjogi szervezet ugyancsak korábbi hivatalos közlése szerint a New York-i HHRF iroda – budapesti és kolozsvári fiókjaira támaszkodva – azóta is folyamatosan tájékoztatja a washingtoni döntéshozókat a határon túli magyar kisebbséget érintő fejleményekről, gondoskodva arról, hogy az adminisztráció és a törvényhozás rendelkezzen minden szükséges információval, amikor e közösségeknek otthont adó országok vezetőivel tárgyal, vagy őket érintő döntéseket hoz.


PR-cikk megjelenése weboldalon