Meghalt Szemán Ferenc

Öcsi halálára – meghalt Szemán Ferenc

öcsi - önarcképMost kaptam a hírt Horváth Sanyitól, hogy mára virradó éjszaka meghalt Szemán Ferenc (1937-2004), mindnyájunk Öcsije, a kárpátaljai képzőművészet legeredetibb és talán szeretetre legméltóbb alakja. Ezúton adózom emlékének. Azt hiszem, műveivel alaposan előkészítette azt a virtuális világot, amelybe most végleg átköltözött. Szellemének és képeinek örök derűjével búcsúzom tőle.

„Szimbolikus, szürrealista festőművész… Ungváron született, s mint annyi kárpátaljai magyar értelmiségi, ő is Észtországba került; a Tallini Képzőművészeti Főiskolán végzett. Képeire egyéni, kiforrott látásmód, szimbólumrendszer és a művészi magatartás, gondolkodás összetett kifejezése a jellemző. Formanyelve, stílusa pontos képi megfogalmazás. Kompozíciói leszűrt képzettársítások, abszurdumok valós világa (Mezőkövesdi madonna, Matyó portré, Önarckép koporsóban, Bárányos önarckép). Csendéleteinek szimbolikája, felbukkanó ősiségük, pogány világuk miatt is ismeretlen művészetünkben (Hucul csendélet, Vereckei dögtemető). A Bika, a Bárány, a Kos című képek jelképi misztikussága – de egész festészete is – Tóth Menyhért befoghatatlan erejű lírájához hasonlítja az övét.” (Szabó Lilla)

önarckép - szemán

szemán ferenc önarcképe

szemán festőművész önarcképe

lovak - szemán

Alábbiak innen: Szemán Ferenc – fotókon

fotó szemán ferencről

Alábbiak innen, 2010-ből:

A kárpátaljai festészet huszadik századi, második világháború utáni szovjet korszakának és a rendszerváltás idejének legprogresszívabb alkotója kétségkívül SZEMÁN FERENC (1937 – 2004) festő, grafikus volt. Művészetét az analitikus kubista és geometrikus konstruktivista felfogás, a szürrealista látásmód és az expresszionista dekorativitás egyaránt jellemezte. Az 1990-es évek végére művészete kissé elsekélyesedett.

szemén ferenc önarcképAz “Öcsi” művésznéven ismert festőművész 1937. március 27-én született a kárpátaljai (akkor: újra Magyarország; ma: Ukrajna) Ungváron. 1953-ig szülővárosában a magyar tannyelvű iskolába járt. 1953–1958 között az eredetileg Erdélyi Béla ás Boksay József alapította Akadémiából visszaminősített Ungvári Iparművészeti Szakiskolában tanult. Tanárai a kárpátaljai képzőművészet legjelesebb alkotói voltak, a már említett Erdélyi Béla mellett Manajló Fedor, Sepa Antal. Hogy felsőbb végzettsége is meglegyen, magánhallgatóként elvégezte a Tallinni Képzőművészeti Főiskolát is (1960-ban diplomázott). Első önálló tárlat: 1968 – Ungvár. A vernisszázst megnyitása után pár nappal bezárták. Ezután az együttműködésre képtelen Szemán Ferenc előtt a szovjet kultúrpolitikának alárendelt galériák egészen a 90-es évek elejéig zárva maradtak. A rendszerváltás után az akkor már súlyosan alkoholista művész nagy karriert futhatott volna be, de erre alkatilag alkalmatlan volt. Mégis: 1991-ben egyik alapítója lett a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának és a képeit potom áron értékesítő Galéria Kisvállalatnak; kiállított, díjakat kapott. Az új kulturális trend a siker tenyerére emelte volna – de ő lekászálódott róla. Öcsi 2004-ben Ungváron, hatvanhat évesen halt meg. elhunyt Szemán Ferenc (1937-2004) kárpátaljai festőművész

Szólj hozzá!