A konyha tisztántartásának alapszabályai

feketeedény mosogató árak

Nem meglepő módon a vendéglátóegységeknek, a konyha tisztántartására alapszabályokban, és rendeletekben határozzák meg a követendő normákat. Amennyiben ezeket valamely konyhán nem tartják be, akkor az akár komoly szankciókat, vagy bezárást is eredményezhet. Éppen ezért ezeknek az előírásoknak a betartása roppant fontos, ezért az alábbiakban összegyűjtöttük mire is érdemes figyelni.

Konyha higiéniai szabályok

A konyhai higiénia alapszabályaira vonatkozóan két irányelvet kell kiemelnünk, az egyik az Európai Parlament és az Európai Tanács 852/2004/EK számú élelmiszer-higiéniáról szóló rendelete, a másik a 62/2011. (VI. 30.) számú Vidékfejlesztési Minisztériumi rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről.

Az európai rendeletben a következő idevágó passzusokat érdemes kiemelni:

„Az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyet tisztán, műszakilag és egyéb szempontból megfelelő állapotban kell tartani. A tisztító- és fertőtlenítőszereket nem szabad olyan területeken tárolni, ahol élelmiszerek kezelését végzik.”

„Szükség szerint, a munkaeszközök és -berendezések tisztításához, fertőtlenítéséhez és tárolásához megfelelő berendezéseket kell biztosítani. E berendezéseknek korróziónak ellenálló, könnyen tisztítható anyagból kell készülniük, megfelelő hideg- és melegvíz-ellátással kell rendelkezniük.

„Minden tárgyat, felszerelést és berendezést, amely élelmiszerrel kerül kapcsolatba: hatékonyan meg kell tisztítani, és szükség szerint fertőtleníteni kell. A tisztítást és fertőtlenítést olyan gyakorisággal kell elvégezni, hogy a szennyeződés bármilyen kockázata elkerülhető legyen.”

A VM rendelet az alábbiakban rendelkezik a témáról:

„A helyiségek takarítását és a berendezések tisztítását az alkalmazni kívánt tisztító- és fertőtlenítőszerek megnevezésével és technológiájával tisztítási-fertőtlenítési utasításban kell meghatározni.”

Ipari konyhák tisztántartása

A fentiek alapján tehát kiemelten fontos, hogy vendéglátó létesítmények üzemi helyiségeit, a berendezési tárgyakat tisztán és szennyeződésmentesen kell tartani. Az élelmiszerekkel érintkező felületeket szükség szerint munka közben, az egyes munkafázisok befejezése után és a napi munka végén, az élelmiszerekkel nem érintkező felületeket megfelelő rendszerességgel tisztítani és fertőtleníteni kell.

A szennyes edényeket minden esetben elkülönített helyen kell tisztítani, ami kézi mosogatás esetén mosogatókádak meglétét igényli, gép mosogatás esetén pedig megfelelő berendezés állományt kell fenntartani. Ilyen berendezések a tányér- és pohár mosogatógépek, kalapos mosogatógépek, alagutas mosogatógépek, és feketeedény mosogatógépek. Szerencsére még az ilyan speciális berendezések is könnyedén elérhetőek a vendéglátóipari egységek számára, mint például a feketeedény mosogató árak sem szálltak el az utóbbi időkben.

A takarítás során védeni kell a létesítményben lévő élelmiszereket a szennyeződéstől, a fertőződéstől, ezért pormentes, freccsenés-mentes takarításról, az élelmiszerek lefedéséről vagy más módon való védelméről kell gondoskodni.

A takarítás módját írásban úgynevezett takarítási utasításban kell rögzíteni, amelynek ki kell térnie a:

  • a létesítmény valamennyi helyiségére,
  • a folyamatos takarításra (munkafolyamatok között)
  • a napi takarításra (műszak befejezése után)
  • heti és éves takarításra,
  • a tisztítandó helyiségek, berendezések, felületek megnevezésére
  • felhasználható fertőtlenítő szerek nevére
  • a tisztítási műveleteket végzők nevére
  • a tisztításért felelős nevére, beosztására.

Emellett fontosak az alábbi szabályok is:

A takarításhoz, fertőtlenítéshez felhasznált szereket a gyártó által megadott koncentrációban, behatási idővel és hőmérsékleten kell alkalmazni, a gyártó által ajánlott célra.

A különböző tisztasági fokú helyiségek, berendezések takarításához külön eszközöket (kefék, kendők, súrolók, stb.) kell használni, azok elkülönítését is meg kell oldani.

A tisztító- és fertőtlenítőszereket a tisztító eszközökkel együtt az élelmiszerektől elkülönítetten, lehetőleg zárható helyiségben vagy szekrényben kell tárolni. A takarítást mindig a tisztább felületektől a szennyezettek felé, illetve fentről lefelé haladva kell végezni.

A takarítás végeztével az ahhoz használatos eszközöket is ki kell tisztítani, fertőtleníteni. A felmosókat minden használat után fertőtleníteni kell, ami történhet mosógépben, magas hőfokon. A felmosókkal egy időben ugyanabban a mosógépben más textíliát mosni nem szabad. A mosást követően a felmosók megfelelő szárításáról, illetve cseréjéről is gondoskodni kell.

Összegezve:

A konyhai higiéniai szabályok tehát nagyban meghatározzák a fertőtlenítési módokat, amiket minden konyha esetében érdemes betartani a fertőzés és persze a büntetés elkerülése végett is.

 


cikk reblog

háztartási cikkek

Szólj hozzá!